The Foundation

    The Foundation of the Centre for Hermeneutical Research, which is a public benefit organization, was established in 1993 by the directors and professors of the Faculty of Theology and Humanities of Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary and the Lutheran Theological University with the contribution of the associates of the Eötvös Loránd University and the Baptist Theological Seminary. This particular institution was the first in Hungary which came into existence following the principle of integration of the institutions of higher education and complying with interdenominationalism.

    The work of the Foundation is coordinated by the Board. The Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary established the Institution of the Centre for Hermeneutical Research in 2009. The Institution employs a part-time administrator who acts in accordance with the instructions of the director of the institution. Since the Foundation is a public benefit organization it needs to apply for tenders to fulfil its work in the field of research, education and organising conferences.

    The Centre for Hermeneutical Research has been the publisher of the Hermeneutical Booklets (Hermeneutikai Füzetek) since 1994 and besides many other publications, the Institution has undertaken the editorial works of the volumes of Magyar Luther Könyvek and Magyar Luther Füzetek.

    The Jonathan Edwards Centre-Hungary was constituted in 2010 under the egis of the Institution of the Centre for Hermeneutical Research to facilitate and stimulate the research in Jonathan Edwards’ life and work. The JCE-Hungary works in collaboration with the Yale University, New Haven.

    The Institution of the Centre for Hermeneutical Research cooperates closely with the Institution of English Studies of Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary: to carry out extensive research into the subject of English Reformation e.g. William Tyndale’s work. Besides this, the aforesaid cooperation investigates the protestant traditions of the English and American Literature with special emphasis of English Drama and John Milton’s poetry. The Institution coordinates its work with the Hungarian Shakespeare Committee (Magyar Shakespeare Bizottság) and the Hungarian Luther Society (Magyar Luther Szövetség). The Institution’s further functions include communicating and cooperating with other European hermeneutical research institutions, editing and distributing publications.

Az Alapítvány bemutatása

    A Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítványt a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara, Bölcsészettudományi Kara, az Evangélikus Hittudományi Egyetem (Teológiai Akadémia), az Eötvös Lóránd Tudományegyetem és a Baptista Teológiai Akadémia vezetői, ill. oktatói alapították 1993-ban. Magyarországon ez volt az első olyan intézmény a felsőoktatási intézmények integrálása jegyében egyetemközi és felekezetközi alapon jött létre.

    Az Alapítvány munkáját Kuratórium irányítja. A Károli Gáspár Református Egyetem 2009-ben létrehozta a Hermeneutikai Kutatóközpont Intézetet, amelyben egy félállású adminisztrátor dolgozik a Kuratórium elnöke, ill. az Intézet vezetőjének irányítása mellett. Megfelelő anyagi támogatás (pl. elnyert pályázatok) segítségével az intézmény rendszeres kutatói munkát folytat, oktatási feladatokat lát el, konferenciákat szervez.

    1994 óta adja ki a Kutatóközpont a Hermeneutikai Füzetek című sorozatot, gondozza továbbá például a Magyar Luther Könyvek, ill. a Magyar Luther Füzetek című sorozatokat más további kiadvány között.

    2010-ben a Hermeneutikai Kutatóközpont Intézet keretében megalakult a Jonathan Edwards Centre-Hungary, amelyik a Yale-i Egyetemmel közösen folytat kutatásokat Jonathan Edwards életművével kapcsolatban. A Hermeneutikai Kutatóközpont Intézet szorosan együttműködik a Károli Gáspár Református Egyetem Anglisztika Intézetével: célirányú kutatásokat az angol reformáció (pl. William Tyndale munkássága) és az angol- amerikai irodalom protestáns hagyományai (pl. az angol drámairodalom; John Milton költészete stb.) témakörében. Munkásságát koordinálja a Magyar Shakespeare Bizottsággal és a Magyarországi Luther Szövetséggel. További feladatai között szerepel a tudományos kapcsolattartás külföldi hermeneutikai kutatóintézetekkel kiadványok szerkesztése és forgalmazása.

Az Alapítvány bemutatása

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Legújabb könyveink

Megjelent Carl E. Braaten: Vitatott Jézus – Kicsoda Ő? c. könyve

Carl E. Braaten (1929-) amerikai evangélikus teológus.  Paul Tillich (1886‒1965) tanítványa, majd mintegy három évtizeden át (1965‒1991) a chicagói Lutheran School of Theology professzora, ahol a rendszeres teológia tanszékét vezeti. A Vitatott Jézusban részletesen elemzi a történeti Jézus-kutatás három hullámát, s rámutat, hogy a legújabb radikális irányzat egyes képviselői Jézusban többnyire önmaguk tükörképét kívánták megrajzolni. Braaten nem azt állítja, hogy a történeti Jézus-kutatás eredményeit el kell utasítani, ám a keresztény tanítás „nagy hagyománya” általa felvillantott fényében egy olyan Jézus-kép bontakozik ki előttünk, amelyet nem mi akarunk önmagunk képére alakítani, hanem fordítva: Ő szeretné a miénket az Övére formálni. Ezért is olvasható már a címlapon is a Mesternek a tanítványaihoz szóló kettős kérdése: „Kinek mondanak engem az emberek….Ti kinek mondotok engem?” (Mk 8:27.29) Részlet Fabiny Tibor bevezető tanulmányából.

Braaten könyvében egész teológusi működésének summáját kapjuk, de nemcsak vitáit összegzi, hanem markánsan leírja az eltérő pozíciókat, állást foglal, tisztázza a teológiai előfeltevéseket, oszlatja az ideológiákat, és lépésről-lépésre elvezet a feltámadott Jézus Krisztus megismeréséhez. Ha célját jól értjük, máris tudjuk, hogyan kell a könyvében eligazodni. Nem azt mondja, hogy a keresztyénség léte azon múlik, hogy mások mit tudnak Jézusról, hanem hogy mi mit tudunk az üdvösség szerzőjéről. Jézus ismerete és az üdvösség reménye elválaszthatatlanul egybe tartozik. Tudós munka, polemikus megfogalmazások, de mögöttük élő hit és szép remény Jézus követői számára.   Részlet Szabó István püspök ajánlásából.

A könyv megrendelhető a hermeneutika.btk@kre.hu email címen, személyes átvételre és postázásra is van lehetőség.

Tel.: +36-1-483-2935

Ára: 1500 Ft

TARTALOMJEGYZÉK

Carl E. Braaten és a „jézuológia” klasszikus keresztény bírálata (Fabiny Tibor) 5
Carl E. Braaten: Vitatott Jézus – Kicsoda Ő? Bevezető 20

 1. Mit tudhatunk a Názáreti Jézusról? 23
 2. Hogyan jutnak hitre a keresztények Jézusban? 47
 3. Valóban feltámadt-e Jézus a halottak közül? 68
 4. Miért hisznek abban a keresztények, hogy Jézus „valóságos Isten”? 77
 5. Jézus kizárólagossága – Valóban Ő az Egyetlen Megváltó? 93
 6. Miért kellett Jézusnak meghalnia a kereszten? 110
 7. Jézus alapította a keresztény egyházat? 127
 8. Mi köze Jézusnak a politikához? 144
  Zárszó 158
  Névjegyzék 160
  Tárgymutató 165

Kedves Érdeklődők!

Szíves figyelmükbe ajánljuk az alábbi kiadványokat:

Fabiny Tibor: Az eljövendő árnyékai. A figurális-tipológiai olvasás

Fordította: Tóth Sára

The King James Bible (1611 – 2011). Prehistory and Afterlife, edited by Tibor Fabiny and Sára Tóth

Northrop Frye 100. A Danubian Perspective, edited by Sára Tóth, Tibor Fabiny, János Kenyeres and Péter Pásztor

Kaphatók a L'Harmattan Kiadó könyvesboltjaiban (1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 14-16 ill. 1085 Budapest, Horánszky u.20) valamint a Kaláka Zeneboltban (1052 Budapest, Deák Ferenc tér 4.)

Akciós termékek