Attila Atilla - Szőnyi György Endre: Ikonológia és Műértelmezés 9. - Szó és kép - A művészi kifejezés szemiotikája és ikonográfiája

Termék kódja: AD652
Ár: 1.500 Ft

Az Országos Tudományos és Kutatási Alapprogramok (OTKA) támogatásával 1997 és 200 között egy nagyszabású és összetett projektet valósítottunk meg, amelynek összefoglaló címe ,,A kora újkor szemiotikája és ikonográfiája" volt, s melynek keretében a szegedi ikonológiai és szemiográfiai műhely egyrészt alapkutatásokat végzett, másrészt nagy erőfeszítéseket tett a kutatási eredmányek megismertetéséért mind angol, mind magyar nyelven