Attila Atilla - Szőnyi György Endre: Ikonológia és Műértelmezés 9. - Szó és kép - A művészi kifejezés szemiotikája és ikonográfiája

Termék kódja: AD652
Ár: 1.500,00 AFN

Az Országos Tudományos és Kutatási Alapprogramok (OTKA) támogatásával 1997 és 200 között egy nagyszabású és összetett projektet valósítottunk meg, amelynek összefoglaló címe ,,A kora újkor szemiotikája és ikonográfiája" volt, s melynek keretében a szegedi ikonológiai és szemiográfiai műhely egyrészt alapkutatásokat végzett, másrészt nagy erőfeszítéseket tett a kutatási eredmányek megismertetéséért mind angol, mind magyar nyelven