IKONOLÓGIA ÉS MŰÉRTELMEZÉS 1. - AZ IKONOLÓGIA ELMÉLETE - Szöveggyűjtemény az irodalom és a képzőművészet szimbolizmusáról

Termék kódja: AD634
Ár: 1.800 Ft

A kötet a nemzetközi ikonológiai kutatások félévszázados múltra visszatekintő jelenét igyekszik bemutatni, s kizárólag olyan tanulmányokat közöl, amelyek eleddig nem jelentek meg magyar nyelven. A válogatást a szegedi bölcsészkaron működő csoport (Balázs Mihály, Fabiny Tibor, Pál József, Szőnyi György Endre, Szorényi László) végezte el, szándéka szerint átfogó képet adva e nálunk még alig ismert tudományág legfontosabb elméleti területeiről, felhasználási lehetősé­geiről.