Luther Márton: Bűnbánat, keresztség, úrvacsora - elfogyott

Termék kódja: AD199
Készleten lévő darabszám: 0
Ár: 0 Ft

 

Magyar Luther Füzetek 4.

Luther Márton: Bűnbánat, keresztség, úrvacsora

 

1517 után Luthert egyre inkább sürgették barátai, hogy tisztázza a szentségekről vallott nézeteit. A reformátor ugyanis szakított a római egyháznak a hét szentségről szóló tanításával. 1519-ben Luther még hét szentségről beszél (bűnbánat, keresztség, úrvacsora), de egy év múlva a bűnbánatot nem tekinti önálló sakramentumnak, hanem beolvasztja azt a keresztség szentségébe. A három írás műfaja sermo, azaz prédikáció, de mindegyik a kereső, laikus emberek számára készült tanítói célzattal. Mindhárom írás a korai reformátor nézeteit tükrözi. (Részlet a Bevezetésből)