Luther Márton: Heidelbergi disputáció - elfogyott

Termék kódja: AD203
Készleten lévő darabszám: 0
Ár: 0 Ft

 

Magyar Luther Füzetek 8.

Luther Márton: Heidelbergi disputáció

 

Johann Staupitz rendfőnök Luther Mártont bízta meg azzal, hogy az 1518. április 26-án (tehát fél évvel 1517. október 31. után) Heidelbergben sorra kerülő ülésen elnököljön. Ezeket az üléseket háromévenként tartották, s mindig megvitatták az időszerű teológiai kérdéseket. […] Luther a disputációra 28 teo­lógiai, 12 filozófiai, összesen tehát 40 tételt írt. […] Az „egyedül kegyelemből lehetséges a megigazulás!” (Róma 3,28) hirdetése, amely központi helyet foglal el a disputáció érvelésében, reformátori igehirdetéseinek élete végéig szilárd középpontja marad. (Részlet Nagybocskai Vilmos Bevezetőjéből)