Carl E. Braaten: Vitatott Jézus - Kicsoda Ő?

Termék kódja: AD674
Ár: 1.500 Ft

 Hermeneutikai Füzetek 39.

TARTALOMJEGYZÉK

 

   Carl E. Braaten és a „jézuológia” klasszikus keresztény bírálata (Fabiny Tibor) 5

   Carl E. Braaten: Vitatott Jézus – Kicsoda Ő?

 Bevezető 20                                                                      

  1. Mit tudhatunk a Názáreti Jézusról? 23
  2. Hogyan jutnak hitre a keresztények Jézusban? 47
  3. Valóban feltámadt-e Jézus a halottak közül? 68
  4. Miért hisznek abban a keresztények, hogy

Jézus „valóságos Isten”? 77

  1. Jézus kizárólagossága –

Valóban Ő az Egyetlen Megváltó? 93

  1. Miért kellett Jézusnak meghalnia a kereszten? 110
  2. Jézus alapította a keresztény egyházat? 127
  3. Mi köze Jézusnak a politikához? 144

  Zárszó 158

  Névjegyzék 160

  Tárgymutató 165