Ulrich Luz: Máté Jézustörténete.

Termék kódja: AD473
Készleten lévő darabszám: 227
Eredeti ár: 900 Ft
Ár: 600 Ft
Megtakarítás: 300 Ft (33%)

Hermeneutikai Füzetek 21.

Budapest, 2000, 2016

Tartalom

A könyv

A prológus

A hegyi beszéd

A Messiás és tanítványai működése

A tanítványi közösség létrejötte Izraelben

A tanítványok gyülekezetének élete

Szakítás Izraellel, és a gyülekezet feletti ítélet

Passió és húsvét

Végkövetkeztetések

„Ulrich Luz berni újszövetség-kutató könyve 1993-ban jelent meg a Neukirchener kiadó gondozásában. Benne a szerző izagógikai, ekklé­ziólógiai és teológiai információkon kívül az evangélium olvasásának hermeneutikai kulcsát is megadja.

Máté Jézustörténetében nem biográfiát, hanem a Szíriába menekült zsidókeresztény gyülekezet számára transzparens (átlátszó, áttetsző) történetet lát, ami a mai olvasó előtt is transzparenssé válik. A hitéért Izraelből elüldözött gyülekezet számára élő könyvvé lesz mindaz, ami Jézus és Isten választott népe (Izrael) között végbement: hogyan ajánlja fel Jézus az üdvösséget, majd hogyan fordul a pogányokhoz. A gyülekezet is Izraelben kezdte működését, de a nép szívének ke­ménysége következtében minden nép felé kellet fordulnia, ahogy azt Mestere is tette. Minden csoda és a tanítványokkal végbement esemény transzparens abban az értelemben, hogy bennük saját tapasztalatára s bennük Isten szabadítására ismernek rá. A tanítványok személyében az olvasó arra a keresztényi kettősségre (hit és kétely) figyelhet fel, amely már az első elhívottakat is jellemezte, de arra az isteni kegyelemre is, mely minden még nem értésük ellenére elhívta, megbízta és a szenvedés hordozására felszólította őket. Az Úr mindenben előttük jár.

Luz aláhúzza az evangélium folyamatos olvasásának szükségét (lectio continua), mert aki csak adott perikópákat olvas el, nem látja meg az evangéliumnak mint könyvnek egységét, sem pedig adott kijelentések, ismétlések, kulcskifejezések irodalmilag fontos elrendezettségét.”